ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:

1. ФОТОКОПИЈА ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
2. ПОПУЊЕНА ПРИЈАВА (ДОБИЈА СЕ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ИЛИ НА САЈТУ ШКОЛЕ)
3. ПОТВРДА О УПЛАТИ ДОНАЦИЈЕ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
500,00 динара на рачун школе: МУЗИЧКА ШКОЛА „ МОКРАЊАЦ“, ДЕЧАНСКА БР.6, 840-1392666-17

РАДНО ВРЕМЕ СЕКРЕТАРИЈАТА ШКОЛЕ: од 09.00. – 14.00. часова, ТЕЛ: 011/3243-538