GALIS – 22. godina razvoja i primene!

Autorsko delo JAA Srbija S-33/12,  Nebojša Obradović, profesor,  IT softver inženjer

Školski Informacioni Sistem GALIS  je interni operativni sistem namenjen obrazovnim ustanovama: predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja. Osnovna vrednost Galisa je operativnost u realizaciji svih poslovnih procesa u okviru ustanove, evidencije, statistike, automatsko generisanje, štampanje i arhiviranje  svih školskih dokumenata kao i mogućnost izvoza odgovarajućih podataka u Informacioni sistem Ministarstva prosvete.

GALIS je u višegodišnjoj je primeni i testiranju u velikom broju različitih tipova škola, gde je potvrdio ispunjavanje svih zahteva visoko kvalitetnog i održivog operativnog školskog informacionog sistema. Detaljnije primere pogledati dole.

Za demo nalog GALIS-a potrebno je da se registrujete ovde

GALIS – ulaz u sistem

GALIS – za muzičke škole

Pretraživanje učenika po raznim parametrima:

ID, ime, prezime, nivo, razred, odeljenje, odsek, stručno veće, status, pol, mesto rođenja, mesto stanovanja, godina rođenja, roditelji, strani jezici i tako dalje.

Evidencija osnovnih podataka o učenicima

Opšti podaci, lični podaci, kontakt podaci a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti privatnosti ličnosti.

Upis učenika po raznim kriterijumima

Iz neraspoređenih učenika, iz prošlogodišnjih odeljenja (vertikalno pomeranje), pomeranje učenika iz odeljenja u odeljenje (horizontalno pomeranje).

Predefinisani izveštaji u upisu

Tabelarni izveštaji, izveštaji po odeljenjima, po razredima, organizacionim jedinicama škole, klasama i tako dalje.

Evidencija osnovnih podataka o zaposlenima

Opšti podaci, lični podaci, stručni podaci, angažovanost i tako dalje

Dodeljivanje učenika nastavnicima

Nastavnom osoblju se dodeljuju učenici iz raznih odeljenja, razreda i grupa, tako da je za svakog učenika i svaki predmet vezan jedan nastavnik

Izveštaji o angažovanju nastavnika

Po predmetu, po razredu, po odseku, po stručnom veću, po grupama, realizaciji i tako dalje

Štampanje dokumentacije

Mogućnost podešavanja i štampanje, potvrde, ispisnice, prevodnice, svedočanstva, uverenja, diplome, zapisnika, matične knjige i tako dalje.

Uplate učenika

Interna evidencija uplata učenika po raznim vrstama kao što su ekskurzije, maturske večeri, naknada štete, đački fondovi, izveštaji o dugovovanjim po odeljenju, učeniku, vrsti uplate i tako dalje

Elektronski dnevnik

Evidencije o nastavi i ocenjivanju u skladu sa predefinisanim dozvolama pristupa.

Pedagoška sveska učenika

Prikaz svih relevantnih podataka o učenicima po svim školskim godinama

Nastupi, takmičenja, koncertna aktivnost

Evidencija svih nastupa i takmičenja učenika sa ocenjivanjem i izveštajima.

20