Основна школа „Aлекса Шантић“ у Калуђерици поводом традиционалне манифестације Шантићеви дани

Расписује МЕЂУНАРОДНИ КЊИЖЕВНИ (ЛИТЕРАРНИ) И ЛИКОВНИ КОНКУРС

„ШАНТИЋЕВА РЕЧ“

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

На теме:

1.      ,,Ово је моја бајка“ (искључиво за млађе ученике основне школе / I-IVразреда)

2.      ,,Мајчино срце је бездан у коме на дну увек има опроштаја“, Оноре де Балзак (искључиво за ученике  V-VIII разреда основне школе и ученике средње школе)

 Услови Ко нкурса:

1.      Право учешћа на Конкурсу имају  ученици основних и средњих школа.

2.      Радови се шаљу искључиво на електронску адресу santiceva.rec@gmail.com до 10. априла 2020. године.

3.      Потребно је да сви радови из једне школе буду у једном Word документу (Times New Roman, фонт 12, ћирилица), али тако да је сваки рад посебно припремљен за штампање са комплетним контакт подацима (име и презиме аутора, разред и одељење, име ментора, назив школе, место, адреса, телефон, е-маил школе и контакт телефон).

4.      Жири ће доделити прву, другу и трећу награду за сваку категорију.

5.      О резултатима Конкурса и завршној свечаности доделе награда сви учесници биће обавештени најкасније до 11. маја 2020. године путем сајта наше школе.

6.      Достављени радови се не враћају и постају својина Организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора.

7.      Контакт  телефон  школе:  011/3410-655;  особа  за  контакт:  селектор  радова, професор  српског језика Марија Росић ( тел. 062/207793 )

ЛИКОВНИ КОНКУРС

На тему:

“Ово је моја бајка“ ( за ученике 1-4. разреда основне школе)

“Моје мисли, моји снови“ ( за средњошкoлце и ученике 5-8. разреда основне школе)

Овогодишње теме су инспирисане изреком једног од највећих умова људске историје Алберта Ајнштајна: „Машта је важнија од знања. Може се све знати, али ништа не направити, док се са мало маште може направити све“.

Циљеви овог конкурса су ширење дечјих хоризоната и фантазија, откривање дечјих идеја и мисли и откривање младих талената.

 Услови Конкурса:

  1. Учесници су подељени у три старосне групе и то:

·         Прва група: oд првог до четвртог разреда основне школе

·         Друга група: oд петог до осмог разреда основне школе

·         Трећагрупа: ученици средњих школа

2.  На Kонкурсу могу учествовати ученици основних и средњих школа.

  • Радови треба да буду урађени техником по избору (графитна оловка, пастел, креда, угљен, туш, акварел, темпера, колаж, комбиноване технике, линорез, литографија, монотипија…) на папиру до величине блока бр. 5. (радове не треба додатно опремати).
  • На сваки достављени рад на полеђини обавезно написати податке: име и презиме аутора, разред и одељење, назив школе, место, адресу, телефон, е-маил школе и контакт телефон и е-маил адреса ликовног педагога.
  • Достављени радови се не враћају и постају својина Организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора. Трошкове слања радова плаћају учесници конкурса.
  • Конкурсне радове треба доставити најкасније до 10. априла 2020. године на адресу (са назнаком „За ликовни конкурс“):

        ОШ „ Алекса Шантић“ 

  Ул. Краља Петра Првог  бр. 9

            11130 Калуђерица

7.      О резултатима Конкурса и завршној свечаности доделе награда сви учесници биће обавештени најкасније до 11. маја 2020. године путем сајта наше школе.

8.   Особа за контакт: наставник ликовне културе Иванка Ивковић (тел. 063/ 698 186, ivkoviciva@yahoo.com)