ZAINTERESOVANI ZA UPIS U 1. RAZRED OSNOVNE MUZICKE SKOLE mogu se prijaviti u sekretarijatu skole u periodu od 19. do 28.maja, a prijemni ispit odrzace se 31.maja 2014. po naknadno objavljenom rasporedu.
U Muzickoj skoli ucenici se mogu upisati na instrumente koji se uce 6 ili 4 godine i na solo pevanje koje se uci 2 godine.
Sest godina traje skolovanje za klavir, harmoniku, violinu, violu, violoncelo, harfu, gitaru, tamburu, mandolinu, flautu i zainteresovani ucenici treba da su ucenici II razreda osnovne skole.
Cetiri godine uce se kontrabas, truba, trombon, horna, klarinet, oboa i zainteresovani ucenici treba da pohadjaju 4. razred osnovne skole (na saksofonu za sada nemamo slobodnih mesta)
Zainteresovani za ucenje solo pevanja mogu biti ucenici koji su u ovom trenutku ucenici osnovne ili srednje skole.
DOBRODOSLI!