Пример сарадње: Културни центар – Градска библиотека – Музичка школа.