Primer saradnje: Kulturni centar – Gradska biblioteka – Muzička škola.