Mesto:Maglić
Adresa:Ive Lole Ribara 13
PTT:21473
Opština:Bački Petrovac
Telefon:021/785-878
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:Darinka Milanović
Telefon direktora:+381 21/785-878
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://zarzrenjanin.edu.rs
Prvi e-mail:milanovic25@gmail.com
Drugi e-mail:
Facebook:

Istorijat škole

Osnovna škola “Žarko Zrenjanin“ u Magliću počela je sa radom u septembru 1949. godine u prostorijama “stare škole“. Škola je tada imala 236 učenika raspoređenih u četiri razreda. Školske 1952/53. godine formiran je i peti razred od učenika koji su ranije nastavu pohađali u Gajdobri i na taj način škola postepeno prerasta u osmogodišnju školu. Prva generacija osmog razreda završila je školovanje školske 1955/56. godine i od tog vremena je škola gotovo uvek imala preko 250 učenika.

Najmanji broj učenika bio je školske 1951/52. godine, samo 92 učenika od prvog do četvrtog razreda, a najveći školske 1964/65. godine , čak 543 učenika, razvrstanih u 17 odeljenja od prvog do osmog razreda.

Klikni na sliku da je uvećaš

Active Image

Peti razred školske 1970/71 sa razrednim starešinom Ružicom Antanasijević i direktorom škole Petrom Ćetkovićem

Posle 60 godina od osnivanja, našu osnovnu školu je uspešno završilo preko 2000 učenika.

Rad u novoj školskoj zgradi počeo je februara 1984. godine. Korisna površina ove zgrade iznosi 1380m2, a tu pored 6 klasičnih učionica postoje još dva kabineta (kabinet za biologiju-hemiju i kabinet za fiziku-tehničko obrazovanje), pripreme uz kabinete i učionoce, kancelarije, zbornica, kuhinja sa trpezarijom i školska biblioteka. Biblioteka raspolaže sa preko 10 000 knjiga.

Active Image

Dvorište nekadašnje stare škole

Prelaskom na rad u novu školsku zgradu porušena je stara fiskulturna sala, pa je desetak godina škola funkcionisala bez fiskulturne sale. Ovaj problem je konačno rešen izgradnjom nove, moderne sportske hale koja je zvanično otvorena 17.09.1997. godine. Sportska hala površine 1169 m2, zadovoljava kriterijume za izvođenje svih vrsta sportova, tako da je to prostor koji koriste ne samo učenici škole nego i sportisti iz mesta, pa i šire.

U sklopu sportske hale nalaze se još 4 kabineta i to za likovnu i muzičku kulturu, ruski i srpski jezik i informatiku. Osnove informatike i računarstva se kao izborni predmet uvodi od školske 2000/01. godine. Od 2011. godine škola dobija i digitalni kabinet.

Nastava se u školi izvodi veoma kivalitetno i stručno. U školi je zaposleno 34 radnika od čega 22 nastavnika, jedan stručni saradnik, jedan sekretar, jedan računovođa i direktor škole. Učenici imaju organizovanu nastavu tri strana jezika: engleskog, ruskog i nemačkog. Osim redovne nastave u školi se organizuju mnogobrojne druge aktivnosti. Učenici beleže zapažene rezultate na svim takmičenjima u znanju, a takođe škola je iznjedrila nekolicinu poznatih sportista.

U školi postoji i deluje Dečji savez i Školska zajednica učenika, koja je zadužena za organizaciju zabavnog života u školi. Saradnja sa društvenom zajednicom je veoma dobra, posebno sa MZ Maglić, PD “Maglić“ i “Marbo-produkt“.

Active Image

Rad u novoj školskoj zgradi počeo je u februaru 1984. godine

Zbog izuzetnih rezultata u radu, škola je 1989. godine dobila Oktobarsku nagradu opštine B.Petrovac, 1998. godine istu je dobio Školski odbor, kao najviši organi upravljanja školom, za izuzetne rezultate prilikom izgradnje sportske hale, a 2002. godine Oktobarsku nagradu je, kao pojedinac, dobio profesor Milorad Bogdanović za dugogodišnji rad na širenju sporta među mladima.

Povodom Svetosavske akademije 2003. godine škola je od Ministarstva prosvete Vlade Republike Srbije dobila Pohvalnicu za postignute rezultate na kvalifikacionom ispitu za srednje škole.

U školi se neguje demokratski duh i sprovodi reforma školstva. U tom smislu su sredstvima donatora i angažovanjem prosvetnih radnika posebno osposobljene učionice za rad u nižim razredima . Svi školski kompjuteri imaju bežični pristup Internetu, a kompjuteri u kabinetu informatike su umreženi u lokalnu mrežu, gde učenici imaju pristup elektronskoj komunikaciji i savremenim metodama sticanja znanja i veština.

Trenutno školu pohađa 160 učenika raspoređenih u 9 odeljenja.