Mesto:Knić
Adresa:OŠ Vuk Karadžić
PTT:34240
Opština:Knić
Telefon:034/510-118
Školska uprava:Kragujevac
Školski okrug:Šumadijski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://osvukkaradzicknic.edu.rs/
Prvi e-mail:osknić@open.telekom.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

OŠ „ Vuk Karadžić“ u Kniću u novembru 2007. godine je proslavila 165 godina svoga postojanja, ali je njeno iskustvo bogatije nego što to godine govore. Školska zgrada nalazi se pored magistralnog puta Kragujevac-Čačak ušuškana u svoje okruženje, ponosito prkoseći vremenu.

Danas škola broji 388 učenika razvrstanih u 24 odeljenja; u nižim razredima 181 učenik, a u višim 207 učenika.
Obrazovni kadar čini čini 40 radnika od kojih je 28 sa visokom strunom spremom. Nastavni kadar prošao je niz obuka i stručnog usavršavanja kao što su: Aktivno učenje, rad na računarima, Građansko vaspitanje, Samovrednovanje, za, protiv i kako; deo smo članstva Društva učitelja Srbije.
Osnovna škola ima u svom sastavu osmorazrednu matičnu školu u Kniću i izdvojena odeljenja u Vučkovici, Bumbarevom Brdu, Poljcima, Raškoviću, Pretokama, radmiloviću, Guncatima i Žunjama.
Sada školska zgrada sadrži osam učionica u okviru kojih su kabineti za geografiju i fiziku, četiri kancelarije, kabinet za informatiku i školsku biblioteku sa izdanja.
U prostorijama van škole smeštena je fiskultirna sala, đačka kuhinja i radionica ra tehničko obrazovanje.
U sastau školskog dvorišta nalaze se sportski tereni za košarku, odbojku i rukomet, kao i teren za mali fudbal sa veštačkom travom, izgrađen 2005. godine.

Prvobitan naziv škole bio je u skladu sa vremenom u kome je izgrađena, pa je dugo škola nosila naziv „ Sedam partizana“. Promenom društvenih okolnosti promenjeno je i ime škole, tako da ona danas nosi naziv velikog reformatora i književnika, svetskog putnika Vuka Karadžića.

U našoj školi svako dete pronađe svoj put ka budućnosti.
Zahvaljujući vannastavnim aktivnostima koje škola oragnizuje neguju se veštine darovitih učenika i ostvaruju se brojni uspesi. Primenjuju se savremeni i kreativni oblici rada, kao što su rad u parovima, grupni rad, edukativne radionice. Sve to doprinosi dobrim rezultatima po kojima je škola u Kniću poznata iz različitih oblasti takmičenja: srpskog jezika, stranog jezika, fizike, istorije, geografije, biologije, „Šta znaš o saobraćaju“, tehničkog obrazovanja, igre bez granica… Značajna ostvarenja beleže učenici na likovnim konkursima, literarnim konkursima a krunisano je štampanjem radova u knjizi „Sto mladih talenata šumadijskog okruga“.
Brojne manifestacije obogatile su kulturna dešavanja u školi „Dečja nedelja“, Maskenbal, „Šta znaš o saobarćaju“, Igre bez granica, Likovna izložba dece gružanskog sreza, Deca pevaju hitove.
Naša škola otvorena je za nove ideje, spremna za saradnju i prihvata rizik i teret koje novo vreme donosi. Naša profesionalnost, kreativnost i entuzijazam su ono što nas vodi ka kvalitetnom obrazovno-vaspitnom radu u kome se poštuju dečja prava, razvija talenat, brane stavovi i grade jeke ličnosti.

Ovo je škola koja otvara vrata svima!

Knić danas     Retko koji kraj Šumadije ima toliko prirodnih lepota, kao što ih ima Gruža.Ovo podneblje uokvireno je sa svih strana planinskim vencima: Rudnika, Ramaćkih visova, Gledićkih planina, Kotlenika i Ješevca. Sa svojim plodnim ravnicama, omanjim brežuljcima zasađenim voćnjacima, gostoljubivim stanovništvom i istorijskim znamenitostima ovo je jedan romantičan kraj.Ovde leži tradicija koja je vezana za našu srednjevekovnu i noviju istoriju.
U srcu gružanskog kraja nalazi se mala varoš Knić, prvi put spomenut u knjizi Brvenik 1476.god. Ovo je najveće naselje u gružanskom kraju površine 27 km2 i sa 2462 stanovnika je politički, kulturni, privredni i administrativni centar opštine, koja u svom sastavu ima 36 naselja organizovanih u 33 mesne zajednice.