Mesto:Bačka Palanka
Adresa:Trg bratstva i jedinstva 22
PTT:21400
Opština:Bačka Palanka
Telefon:021/751-172
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:Tatjana Kecman
Telefon direktora:021 751172
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:https://sites.google.com/a/el-skolasvetisavabp.edu.rs/maticni/
Prvi e-mail:kontakt@svetisavabp.edu.rs
Drugi e-mail:direktorossvetisavabp@gmail.com
Facebook:

Naša škola postoji od 1956. godine, ali zgrada u koju je smeštena nekoliko puta je starija. I u njoj je nakada bila škola, ali ženska samostanska rimokatolička škola i pripadala je rimokatoličkom hramu, koji je i danas pored same škole.

Iako smeštena u samom centru grada, kao i većina ostalih palanačkih škola, ona je zaklonjena od urbane buke, uvučena iza rimokatoličke katedrale i parka oko nje, zatvorena u debele zidove svog starog zdanja. Od trenutka useljavanja u školu, prostorije samostana su mnogo puta adaptirane i dograđivane. Poslednji novodograđeni deo sazidan je u proleće i leto 2008. godine jer je školi uvek bio potreban veći kapacitet učionica. Škola se od osnivanja do 2002. zvala OŠ „Veselin Masleša“, a sadašnje ime ponosno nosi par poslednjih godina.

Iako starost zgrade zadaje dosta neprilika u održavanju i prilagođavanju savremenoj nastavi, upravo patina i vremešnost prostora predstavlja prednost škole. Oni koji prvi put dođu u školu obično kažu kako škola ima dušu, misleći pre svega na njenu arhitektonsku neobičnost, ali zaposleni i ostali u školi su svesni da su za očuvanje duha starog, proverenog i tradicionalnog u školi zaslužni i oni. Škola je od svog osnivanja važila za tradicionalnu, u zahtevima nešto strožu, u obrazovnim rezultatima- uspešnu školu, najuredniju, sa pažljivo biranim kadrom i jasno definisanim pravilnikom za ponašanje svih u njoj: od učenika i roditelja do zaposlenih. U skladu sa novim vremenom i drugačijim vrednostima i naša škola menja svoju vizuru.

U školi je oduvek razvijena bogata vannastavna aktivnost. U njoj funkcioniše pregršt sekcija koje obogaćuju život škole i grada. Gotovo svaki predmet prati i jedna ili više odgovarajućih sekcija. Nastavnici srpskog jezika i učitelji vode dramsku, recitatorsku, literarno-novinarsku, lingvističku i bibliotečku sekciju. Rezultati tih sekcija su, osim smotri, bogat kulturni život škole, česte priredbe, školske novine „TON“ (Tu oko nas), dobrotvorne i druge akcije. Likovna sekcija pomaže da nam škola izgleda lepše iznutra i spolja, praveći izložbe, ikebane, oslikavajući murale na zidu oko škole. Njima pomaže i ekološka sekcija koja održava zeleniš u školskom dvorištu i u letnjoj učionici u parku škole, povremeno se brinući i o tome da se zdravo hranimo. Da smo uvek spremni na sve u opasnim vremenima brine se sekcija iz prve pomoći. Sportske sekcije za dečake i devojčice (košarka, rukomet, odbojka, fudbal) čine naše sportske terene u dvorištu življim jer se odatle uvek čuje vedar duh i navijanja u sportskim borbama. U međusmeni i subotom, pogotovo pred priredbe i takmičenja, iz škole se čuje zvonka pesma Kamernog dečijeg hora „Sveti Sava“, koji kao krunu svojih uspeha i rada ima i snimljen kompakt-disk. Matematička sekcija zbraja i probleme rešava, slično kao i sekcija iz fizike. Informatička sekcija smišlja svoje originalne projekte i organizuje povremeno takmičenje u intelektualnim igricama. Istorijska i geografska sekcija su na svojim fiktivnim putovanjima kroz vreme i prostor, sve dok ne dođe vreme đačkih ekskurziju kad ponešto od tih fikcija i ostvare. Sekcija iz engleskog jezika voli da se bavi popularnim tekstovima pesama, novinskih članaka i sl. i tako nam približe šta se u belom svetu događa.

Iako škola nema salu za fizičko, ako ne računamo veću učionicu u isturenim odeljenjima u drugoj zgradi koja služi kao sala,  zdravlje učenika i zaposlenih  je na prvom mestu. Plodna saradnja sa Domom zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ urodila je nizom korisnih akcija. Osim toga naša mladost sarađuje sa našom starošću kroz različite vidove saradnje i uzajamne pomoći škole i Doma starih u Bačkoj Palanci. Kako nam je prvi sused Narodna biblioteka „Veljko Petrović“ to smo njeni najčešći saradnici, ne samo kao čitaoci, nego kao gosti kulturnih manifestacija i učesnici akcija koje biblioteka organizuje.