Mesto:Podvrška
Adresa:Maršala Tita 16
PTT:19321
Opština:Kladovo
Telefon:019/806-003
Školska uprava:Zaječar
Školski okrug:Borski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://ospodvrska.nasaskola.rs/
Prvi e-mail:ospodvrsa@kladovonet.com
Drugi e-mail:
Facebook: