Mesto:Lazarevac
Adresa:Branka Radičevića 27/a
PTT:11550
Opština:Lazarevac
Telefon:011/812-1249
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:Trajković Aleksandar
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna muzička škola
Sajt:http://www.muzickaskolalazarevac.edu.rs/
Prvi e-mail:ramla@veze.net
Drugi e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/people/Muzika-kola-Marko-Tajevi/100014372911374

O školi

Muzička škola „Marko Tajčević“ počela je sa radom kao odeljenje tada škole za osnovno muzičko obrazovanje „Vatroslav Lisinski“ u Beogradu, školske 1976/1977. godine. Škola je počela sa radom u prostorijama osnovne škole „Dule Karaklajić“. Škola je tada izvodila nastavu u prijatnom ambijentu novootvorene škole „Dule Karaklajić“ u za tada i to vreme, bila je veoma opremljena nastavnim sredstvima i instrumentima: dva pijanina, polukoncertni klavir, veći broj violina, harmonika, truba i klarineta. Učenici su se školovali u okviru sledećih klasa: dve klase klavira, klasa harmonike, klasa violine i po pola klase trube i klarineta.

Školske 1985/1986. godine škola je preseljena u prostorije stare lazarevačke bolnice, odnosno današnje Biblioteke „Dimitrije Tucović“ u Lazarevcu. Zaslugom tadašnjeg predsednika opštine Lazarevac, Slavka Nikolića-Saramande, školske 1994/1995. godine odeljenje postaje samostalna obrazovna ustanova i dobija nov radni prostor u delu novosagrađene i tek otvorene osnovne škole „Knez Lazar“. Prvi direktor škole je bio profesor Branko Marković.

Direktor OMŠ gospodin Branko Marković na proslavi dana škole

Dirigent hora OMŠ gospođa Nada Krga, zdravica na proslavi dana škole

Jedan od prvih nastavnika koji je predavao glavni predmet klavir, na početku rada muzičke škole Vatroslav Lisinski 1977/1978, gospodin Branislav Nikolić sa suprugom u društvu svoga učenika Aleksandra Stankovića, direktora škole

 

Novi prostorni kapaciteti su bili više nego dovoljni za izvođenje nastave u odnosu na tadašnji broj učenika i klasa. Zaslugom prvog direktora novoformirane osnovne muzičke škole „Marko Tajčević“, škola se dalje opremala nastavnim sredstvima i širila svoje kapacitete. Školske 1999/2000. godine otvara i svoje prvo područno odeljenje u Velikim Crljenima, pri osnovnoj školi „Stevan Filipović“.

Školske 2007/2008. godine škola dobija status srednje muzičke škole, školske 2014/2015. Otvara područno odeljenje u Ljigu, a školske 2015/2016. U Beogradu.

Pobedničkik kandidat takmičenja i smotre mladih klavirista

Mr Nevena Popović redovni profesor FMU Beograd, predsednik žirija

Sa takmičenja u organizaciji škole i Dani solo pesme

Inicijator je više takmičenja koja se danas održavaju u okviru muzičkog udruženja „Vivače“ i partner je opštini Lazarevac u gotovo svim kulturnim manifestacijama i događajima, a koji su od posebnog značaja. Posebno se ističe umetnički program škole održan povodom 90 godina Kolubarske bitke.

KAPACITETI

Školu karakterišu kvalitetan nastavnički kadar i visoko profesionalni odnos prema radu, 428 učenika osnovne muzičke škole razvija sposobnosti sviranja na muzičkom instrumentu, stiču prva znanja i usvajaju osnovne veštine sviranja na gudačkim, duvačkim ili instrumentima sa dirkama i pevanja, u okviru:

– KLAVIRSKOG ODSEKA,
– GUDAČKOG ODSEKA (violina, violončelo, gitara),
– DUVAČKOG ODSEKA (flauta, klarinet, truba i trombon),
– ODSEKA HARMONIKE i
– ODSEKA SOLO PEVANjA.

Učenici pripremnog razreda (deca mlađa od 9 godina) se upoznaju sa muzikom i svetom zvuka koji ih okružuje, oplemenjuju dečju maštu i kreativno se razvijaju kroz muziku, igru i druženje, stiču osnovnu muzičku kulturu i pripremaju se za upis u osnovnu muzičku školu. Cilj je da najmlađi upoznaju osnovne muzičke pojmove i veštine kroz pesmu, igru, brojalice i muzičke priče. Rad sa decom se odvija u grupama, koje se formiraju prema godištu dece, tako da su polaznici u grupi sa svojim vršnjacima. Nastava se odvija jednom nedeljno, a čas traje 45 minuta.

Škola teži da orijentiše što veći broj učenika-solista, kamernih ili orkestarskih muzičara ka muzici kao budućoj profesiji tokom obrazovanja u četvorogodišnjoj SREDNjOJ MUZIČKOJ ŠKOLI koji se obrazuju u okviru obrazovnog profila: MUZIČKI IZVOĐAČ.

Postojanje i zastupljenost gotovo svih orkestarskih instrumenata pruža mogućnost razvijanja osećaja umetničke pripadnosti kroz različite oblike zajedničkog muziciranja. U okviru orkestra osnovne i srednje škole, hora osnovne i srednje škole, orkestra harmonika osnovne škole učenici imaju mogućnost da javno nastupaju, ali i da neguju prijateljske odnose sa međusobno, ali i sa muzičkim školama u Srbiji i zemljama iz okruženja.

Sa jednog od koncerata škole

Hor OMŠ, dirigent, prof. Nada Krga

Kraj školske godine

Hor OMŠ, dirigent prof. Branko Marković

Orkestar škole, dirigent prof. Aleksandar Basarab

 

Škola je kroz permanentno traganje za novim, aktuelnim idejama uspešno realizovala više projekata. Priznanja dodeljena od strane domaćih i stranih institucija za postignute rezultate u obrazovanju i razvoju su pokazatelji da Škola ima veoma dobre kapacitete.

Dodela Vukove nagrade za 1999/2000, uručuje nagradu predsednik GO Lazarevac gospodin Živko Živković

MISIJA

Misija naše Škole je razvijanje kroz kontinuirani rad svestrane umetničke ličnosti, kulturne i odgovorne, spremne za sve izazove u 21. veku, spremne da odgovori na sve zadatke savremenog života.

Misija škole je da podstiče razvoj mišljenja, interesovanja, neometan psihofizički razvoj, podiže nivo kulture i vaspitanja, uvažava toleranciju i služi kompletnom razvoju ličnosti. Učenici se upućuju na samostalan rad i dužnost. Škola kod učenika neguje, podstiče, razvija i oblikuje sposobnost procene estetskih i kulturnih vrednosti.

Učenica Nevena Rakić, danas profesor violine u našoj školi

 

VIZIJA

Želimo da Škola svojim kreativnim idejama i atraktivnim obrazovnim uslugama motiviše učenike i sve ostale učesnike u nastavnom procesu u postizanju još boljih rezultata.

Vizija škole je da ostane jedan od glavnih aktera i partnera kulturnih manifestacija u društvenom okruženju u kojem obavlja svoju delatnost, u skladu sa potrebama i interesima okruženja i da kao institucija postane lider u organizaciji kulturnog života grada Lazarevca i okoline.

Očekujemo da ćemo poboljšati, ojačati saradnju sa svim interesnim grupama i obezbediti participaciju roditelja, lokalne zajednice radi daljeg razvoja i unapređenja kvaliteta rada škole.