Место:Лазаревац
Адреса:Бранка Радичевића 27/а
ПТТ:11550
Општина:Лазаревац
Телефон:011/812-1249
Школска управа:Београд
Школски округ:Град Београд
Директор:Трајковић Александар
Телефон директора:
Телефон секретара:
Тип школе:Основна музичка школа
Сајт:http://www.muzickaskolalazarevac.edu.rs/
Први e-mail:ramla@veze.net
Други e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/people/Muzika-kola-Marko-Tajevi/100014372911374

О школи

Музичка школа „Марко Тајчевић“ почела је са радом као одељење тада школе за основно музичко образовање „Ватрослав Лисински“ у Београду, школске 1976/1977. године. Школа је почела са радом у просторијама основне школе „Дуле Караклајић“. Школа је тада изводила наставу у пријатном амбијенту новоотворене школе „Дуле Караклајић“ у за тада и то време, била је веома опремљена наставним средствима и инструментима: два пијанина, полуконцертни клавир, већи број виолина, хармоника, труба и кларинета. Ученици су се школовали у оквиру следећих класа: две класе клавира, класа хармонике, класа виолине и по пола класе трубе и кларинета.

Школске 1985/1986. године школа је пресељена у просторије старе лазаревачке болнице, односно данашње Библиотеке „Димитрије Туцовић“ у Лазаревцу. Заслугом тадашњег председника општине Лазаревац, Славка Николића-Сараманде, школске 1994/1995. године одељење постаје самостална образовна установа и добија нов радни простор у делу новосаграђене и тек отворене основне школе „Кнез Лазар“. Први директор школе је био професор Бранко Марковић.

Директор ОМШ господин Бранко Марковић на прослави дана школе

Диригент хора ОМШ госпођа Нада Крга, здравица на прослави дана школе

Jедан од првих наставника који је предавао главни предмет клавир, на почетку рада музичке школе Ватрослав Лисински 1977/1978, господин Бранислав Николић са супругом у друштву свога ученика Александра Станковића, директора школе

 

Нови просторни капацитети су били више него довољни за извођење наставе у односу на тадашњи број ученика и класа. Заслугом првог директора новоформиране основне музичке школе „Марко Тајчевић“, школа се даље опремала наставним средствима и ширила своје капацитете. Школске 1999/2000. године отвара и своје прво подручно одељење у Великим Црљенима, при основној школи „Стеван Филиповић“.

Школске 2007/2008. године школа добија статус средње музичке школе, школске 2014/2015. Отвара подручно одељење у Љигу, а школске 2015/2016. У Београду.

Победничкик кандидат такмичења и смотре младих клавириста

Мр Невена Поповић редовни професор ФМУ Београд, председник жирија

Са такмичења у организацији школе и Дани соло песме

Иницијатор је више такмичења која се данас одржавају у оквиру музичког удружења „Виваче“ и партнер је општини Лазаревац у готово свим културним манифестацијама и догађајима, а који су од посебног значаја. Посебно се истиче уметнички програм школе одржан поводом 90 година Колубарске битке.

КАПАЦИТЕТИ

Школу карактеришу квалитетан наставнички кадар и високо професионални однос према раду, 428 ученика основне музичке школе развија способности свирања на музичком инструменту, стичу прва знања и усвајају основне вештине свирања на гудачким, дувачким или инструментима са диркама и певања, у оквиру:

– КЛАВИРСКОГ ОДСЕКА,
– ГУДАЧКОГ ОДСЕКА (виолина, виолончело, гитара),
– ДУВАЧКОГ ОДСЕКА (флаута, кларинет, труба и тромбон),
– ОДСЕКА ХАРМОНИКЕ и
– ОДСЕКА СОЛО ПЕВАЊА.

Ученици припремног разреда (деца млађа од 9 година) се упознају са музиком и светом звука који их окружује, оплемењују дечју машту и креативно се развијају кроз музику, игру и дружење, стичу основну музичку културу и припремају се за упис у основну музичку школу. Циљ је да најмлађи упознају основне музичке појмове и вештине кроз песму, игру, бројалице и музичке приче. Рад са децом се одвија у групама, које се формирају према годишту деце, тако да су полазници у групи са својим вршњацима. Настава се одвија једном недељно, а час траје 45 минута.

Школа тежи да оријентише што већи број ученика-солиста, камерних или оркестарских музичара ка музици као будућој професији током образовања у четворогодишњој СРЕДЊОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ који се образују у оквиру образовног профила: МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ.

Постојање и заступљеност готово свих оркестарских инструмената пружа могућност развијања осећаја уметничке припадности кроз различите облике заједничког музицирања. У оквиру оркестра основне и средње школе, хора основне и средње школе, оркестра хармоника основне школе ученици имају могућност да јавно наступају, али и да негују пријатељске односе са међусобно, али и са музичким школама у Србији и земљама из окружења.

Са једног од концерата школе

Хор ОМШ, диригент, проф. Нада Крга

Крај школске године

Хор ОМШ, диригент проф. Бранко Марковић

Оркестар школе, диригент проф. Александар Басараб

 

Школа је кроз перманентно трагање за новим, актуелним идејама успешно реализовала више пројеката. Признања додељена од стране домаћих и страних институција за постигнуте резултате у образовању и развоју су показатељи да Школа има веома добре капацитете.

Додела Вукове награде за 1999/2000, уручује награду председник ГО Лазаревац господин Живко Живковић

МИСИЈА

Мисија наше Школе је развијање кроз континуирани рад свестране уметничке личности, културне и одговорне, спремне за све изазове у 21. веку, спремне да одговори на све задатке савременог живота.

Мисија школе је да подстиче развој мишљења, интересовања, неометан психофизички развој, подиже ниво културе и васпитања, уважава толеранцију и служи комплетном развоју личности. Ученици се упућују на самосталан рад и дужност. Школа код ученика негује, подстиче, развија и обликује способност процене естетских и културних вредности.

Ученица Невена Ракић, данас професор виолине у нашој школи

 

ВИЗИЈА

Желимо да Школа својим креативним идејама и атрактивним образовним услугама мотивише ученике и све остале учеснике у наставном процесу у постизању још бољих резултата.

Визија школе је да остане један од главних актера и партнера културних манифестација у друштвеном окружењу у којем обавља своју делатност, у складу са потребама и интересима окружења и да као институција постане лидер у организацији културног живота града Лазаревца и околине.

Очекујемо да ћемо побољшати, ојачати сарадњу са свим интересним групама и обезбедити партиципацију родитеља, локалне заједнице ради даљег развоја и унапређења квалитета рада школе.