Mesto:Kragujevac
Adresa:Kneza Miloša 5
PTT:34000
Opština:Kragujevac
Telefon:034/305-125
Školska uprava:Kragujevac
Školski okrug:Šumadijski
Direktor:Svetlana Stojilković
Telefon direktora:034/305-125
Telefon sekretara:034 305 135
Tip škole:Srednja muzička škola
Sajt:http://www.mskragujevac.rs/
Prvi e-mail:mskragujevac@gmail.com
Drugi e-mail:http://www.mskragujevac.rs/rukovodstvo/
Facebook:https://www.facebook.com/muzickakg

logo

Istorijat škole

Koreni muzičke umetnosti u Kragujevcu začeti su 1831. godine, kada, na poziv Kneza Miloša Obrenovića, u prvu srpsku prestonicu dolazi Josif Šlezinger. Šlezinger nije bio samo kapelnik na kneževom dvoru već i poznati stvaralac tog doba. Pored kompozicija koje je komponovao za pozorišne komade Joakima Vujića, uspeo je vrlo brzo da okupi i zainteresuje mlade za muziku. Samo tri godine posle njegovog dolaska osniva se Prvo pevačko društvo u Srbiji, sačinjeno od zaposlenih u Narodnom sudu. Društvo je svoj prvi nastup zabeležilo 14. oktobra 1834. godine kada je Knez Miloš odlikovan od Sultana. Od tog vremena nastajaće nova pevačka društva koja će okupljati mlade intelektualce i radnike. Hor kragujevačkih profesora nastao je 1839. godine a 1881. godine Nemac Fridrih Hofman, radnik Vojnotehničkog zavoda, osniva pevačko društvo „Šumadija“. To društvo se može smatrati školom pevanja, jer su mladi radnici „sposobni za pesmu“, pre nego što bi postali članovi hora, obučavani na posebnim kursevima, Muzička škola u Kragujevcu osnovana je 19. avgusta 1948. godine rešenjem Ministarstva prosvete Srbije.

Prvi direktor je bio profesor Milivoje Krstić, koji je Muzičku akademiju u Beogradu završio u klasi Josipa Slavenskog. Počela je rad sa samo nekoliko instrumenata, tri stručna učitelja, sa nesigurnom materijalnom egzistencijom i čestim najavama da će biti preseljena. Na prvom prijemnom ispitu pojavilo se 405 kandidata i 200 ih je primljeno. Velikim entuzijazmom teškoće su savladane. Kragujevac 27. jula 1950. godine, pored osnovne, dobija i srednju muzičku školu. Preseljenjem u zgradu stare Opštine škola dobija bolje prostorne uslove za rad i profesori i učenici sa vojnim muzičarima otvaraju prvo posleratno koncertno doba u gradu. Od nastanka škole pa do 1962. godine, po odlasku profesora Milivoja Krstića, direktori su bili: Božidar Holas, Jelka Krasojević, Toma Ružić, Miodrag Savić i Dragiša Radovanović, nekadašnji učenik prve generacije škole.

Decenija afirmacije i velikog uspona Muzičke škole nastaje u periodu 1962 – 1973. godine, kada je njen direktor bio Slobodan Lazarević , profesor iz Beograda. U tom periodu, škola je 7 puta uzastopno osvajala prva mesta na Republičkim takmičenjima i Festivalima muzičkih škola i proglašavana najboljom u Srbiji. Sa pedagoškog stanovišta to doba uspona obeležila su dva bračna para profesora, Lazarević i Janković i profesor Dragoljub Jovanović, kada su njihovi učenici harmonike, klavira i violine, u periodu od tri godine, osvojili 30 republičkih nagrada.

Nakon 23 godine postojanja Muzička škola dobila je svoju stalnu kuću. Izgrađena je 1971. godine sredstvima opštine, “Crvene zastave” i Fonda za uređivanje građevinskog zemljišta. Pedagoški uspon nastaje i sa utemeljivanjem škole harmonike što će izuzetno doprineti da se po zvuku tog instrumenta, dostignućima profesora i njihovih talentovanih učenika, škola pročuje po zemlji i svetu. Već dugi niz godina nema joj ravne na tom instrumentu, a učenici odseka harmonike, doneli su školi preko 1000 nagrada i priznanja među kojima i prva osvojena mesta na najprestižnijim evropskim i svetskim takmičenjima.

Posle odlaska Slobodana Lazarevića direktori su bili Bogoljub Dimić i Miodrag Azanjac, a zatim više od decenije direktor je bio Milan Nešić, nekadašnji učenik osnovne i srednje muzičke škole u Kragujevcu. Taj period obeležen je traganjem za novim modelom škole sa isturenim odeljenjima u gradu i Šumadiji, otvaranjem teoretskog odseka i primenom novog koncepta srednjeg usmerenog obrazovanja. Rejting škole, posebno odseka harmonike, očuvan je dolaskom Valerija Sigaljeviča i Radomira Tomića, koji po povratku sa studija iz Moskve postaje sledeći direktor i vodi školu narednih 18 godina. To je vreme organizovanja solističkih i kamernih koncerata i saradnje sa FILUM-om.

Dolaskom Svetlane Stojilković na mesto direktora, 2014. godine, škola doživljava period modernizacije i razvoja i drugih odseka. Postavljanjem mr Lidije Jevremović na mesto rukovodioca stručnog veća za solo pevanje, 2008. godine i rukovodioca Operskog studija muzičke škole, 2014. godine, značajne rezultate postižu učenici i profesori odseka solo pevanja, koji već pronose ime škole po celom svetu, donoseći brojne nagrade na takmičenjima, nastavljajući studije na prestižnim inostranim muzičkim fakultetima i nastupajući na našim i svetskih operskim scenama. Veliki doprinos kulturi Grada, od 2014. godine dale su postavke i adaptacije operskih dela učenika i profesora u okviru Operskog studija: Evgenije Onjegin, P. I. Čajkovskog; Didona i Enej, Henrija Persela i Figarova ženidba, V. A. Mocarta.