Место:Бабушница
Адреса:Омладинских бригада бб
ПТТ:18330
Општина:Бабушница
Телефон:010/385-026
Школска управа:Ниш
Школски округ:Пиротски
Директор:
Телефон директора:
Телефон секретара:
Тип школе:Гимназија
Сајт:http://www.gimbab.edu.rs
Први e-mail:gimbab@ptt.rs
Други e-mail:
Facebook:

Многи су покушали да опишу гимназију у Бабушници, али некако је све то увек на крају било и превише идилично. Ако садашње ђаке питате за импресије сигурно ће све то бити мање украшено епитетима, али ако за утиске питате оне који одавно само сањају школске клупе уверићете се да они имају само лепе успомене. Ови први су уверени да постоји и боље а ови други су само носталгични. Па, каква је та гимназија “Вук Караџић” уопште?

У развоју и реформи средњег школства у Србији и Гимназија “Вук Караџић“ у Бабушници трансформисана је у Образовни центар школске 1976/77. године. Образовни центар је имао низ занимања са трећим и четвртим степеном образовања: правно-биротехнички смер, природно-технички смер, текстилни, машински и гумарски смер.

Нова школска зграда изграђена 1982.године. Део ентеријера су: богата етнографска збирка, уметничке слике, таписерије, украсни предмети у дуборезу, макете школе и центра Бабушнице, акваријум, инсектаријум и низ других предмета и детаља. Настава се одвија у шеснаест просторија – класичних учионица, специјализованих учионица, кабинета и радионица. Посебно треба издвојити кабинете физике, хемије, биологије као и два кабинета информатике и мултимедијални центар у склопу богате школске библиотеке.

При Гимназији је у функцији и Дом ученика опремљен свим потребним садржајима за своје станаре. Поред лепо уређених спаваона, које могу да приме 60 ученика,  Дом има парно грејање, купатила, учионицу, просторију за културно-забавни живот станара и друге пратеће просторије. Васпитачима Дома је на располагању лепо уређена канцеларија са спаваоном а непосредан рад са ученицима у Дому је 24 часа.

Директор школе је Часлав Тасић рођен 29.06.1953.год. у Камбелевцу, општина Бабушница. После завршене гимназије у Бабушници уписао је Природно математички факултет у Београду где је дипломирао 1978. год. и стекао звање дипломирани математичар. Свој радни век започео је у Гимназији „Вук Караџић“ у Бабушници где и сада ради.

Правници, економисти, лекари, иењери, професори са ових простора јесу то захваљујући и образовању у средњој школи у Бабушници. За вишедеценијски успешан рад школе заслужни су професори и остали радници школе. За 51 годину постојања средњег школства у Бабушници 230 људи је дало и даје допринос развоју школе и образовању младих људи.