Mesto:Bačka Topola
Adresa:Trg dr Zorana Đinđića br.12.
PTT:24300
Opština:Bačka Topola
Telefon:024/711-934
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Severnobački
Direktor:Martinović Veselin
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Gimnazija
Sajt:http://dositejbt.edu.rs/
Prvi e-mail:gimnazijabt@open.telekom.rs
Drugi e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/dositej.btopola/?fref=ts

Skola 03

O školi

Gimnazija je sagrađena 1964.godine. Prva generacija ušla je u gimnazijske klupe školske 1965/1966.godine. Kako obrazovni sistem nije statičan već dinamičan, jer se procesi u njemu stalno menjaju, tako se pred obrazovnim sistemom javljaju novi zahtevi u pogledu obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja kadrova potrebnih društvu.

Reformom školstva iz 1977.godine ukidaju se gimnazije i uvodi se u sistem jedinstvena srednja škola sa tri programsko-organizaciona modela. Jedinstvena zajednička opšteobrazovna osnova u dvogodišnjem trajanju, zatim model profesionalne škole u trajanju od jedne, odnosno dve godine. Takav sistem pokazao je niz slabosti, koji se otklanjaju uvođenjem novih nastavnih planova i programa za 1987/88.

Konačno 1990/91.godine novi sistem srednjeg obrazovanja je proširen stavovima i smernicama u zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju u kome je rečeno da je srednje obrazovanje i vaspitanje deo obrazovanja i vaspitanja i da se ono ostvaruje u školama koje se osnivaju kao gimnazije i stručne škole.

Posle dužeg vremena, početkom školske 2005/2006 godine, u objektu Gimnazije „Dositej Obradović“ pored gimnazijskog opšteg smera omogućen je novi smer – ekonomski tehničar.

Gimnazija je po tipu opšteobrazovna, a srednja stručna škola je profesionalna.