Место:Бачка Топола
Адреса:Трг др Зорана Ђинђића бр.12.
ПТТ:24300
Општина:Бачка Топола
Телефон:024/711-934
Школска управа:Сомбор
Школски округ:Севернобачки
Директор:Мартиновић Веселин
Телефон директора:
Телефон секретара:
Тип школе:Гимназија
Сајт:http://dositejbt.edu.rs/
Први e-mail:gimnazijabt@open.telekom.rs
Други e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/dositej.btopola/?fref=ts

Skola 03

О школи

Гимназија је саграђена 1964.године. Прва генерација ушла је у гимназијске клупе школске 1965/1966.године. Како образовни систем није статичан већ динамичан, јер се процеси у њему стално мењају, тако се пред образовним системом јављају нови захтеви у погледу образовања, оспособљавања и усавршавања кадрова потребних друштву.

Реформом школства из 1977.године укидају се гимназије и уводи се у систем јединствена средња школа са три програмско-организациона модела. Јединствена заједничка општеобразовна основа у двогодишњем трајању, затим модел професионалне школе у трајању од једне, односно две године. Такав систем показао је низ слабости, који се отклањају увођењем нових наставних планова и програма за 1987/88.

Коначно 1990/91.године нови систем средњег образовања је проширен ставовима и смерницама у закону о средњем образовању и васпитању у коме је речено да је средње образовање и васпитање део образовања и васпитања и да се оно остварује у школама које се оснивају као гимназије и стручне школе.

После дужег времена, почетком школске 2005/2006 године, у објекту Гимназије „Доситеј Обрадовић“ поред гимназијског општег смера омогућен је нови смер – економски техничар.

Гимназија је по типу општеобразовна, а средња стручна школа је професионална.