Osnovna muzička škola – sreda, 5.11. u sali škole M.Š. „K. Manojlović“ roditeljski sastanci predstavnika klasa za izbor kandidata za članove Saveta roditelja i to po sledećem rasporedu:
– u 17h za klavirski odsek
– u 17.30h za sve ostale odseke
-u 18h Sednica Saveta roditelja