Raspored: Violina OŠ, Violina SŠ, Viola, Violončelo, Gitara, Harfa, Harmonika, Horovi, Kamerni deo, Kontrabas, Tambura/Mandolina, Udaraljke

Propozicije – instrimentalisti

Propozicije – balet (izmenjene)

Pravilnik RT

Plan takmičenja

Prijave: Uputstvo za direktore MŠ/BŠ, Prijava za soliste, Prijava za dua, Prijava za hor, Prijava za klasični balet, Prijava za savremenu igru, Prijava za narodnu igru, Prijava za školu

Žiri takmičenja

Sekretari žirija

http://www.zmbss.org/srl/index.php