U cilju pomoći kandidatima biće organizovane

BESPLATNE PRIPREME ZA PRIJEMNI ISPIT

U Muzičkoj školi “Isidor Bajić” u Njegoševoj br. 9

U subotu 19. Maja 2012. Godine

Raspored priprema u MŠ “Isidor Bajić” u Njegoševoj br. 9 biće objavljen na sajtu škole i oglasnoj tabli škole nakon isteka roka za prijavu prijemnog ispita (12. maj 2012. godine).

IZDVOJENO ODELJENJE U FUTOGU

U periodu od 25. aprila do 12. maja 2012. godine

Utorkom i četvrtkom od 17.45 sati