► Rezultate polaganja prijemnog ispita Škola će objaviti u utorak 29. maja posle 11,00 časova.
► Upis učenika koji su položili prijemni ispit obaviće se u istom terminu za učenike i u Aranđelovcu i Topoli i to u sredu 30. maja i u četvrtak 31. maja u vremenu od 8-14 časova u prostorijama škole/odeljenja Topola.

Prijemni ispit obaviće se za:

  • šestogodišnje muzičko obrazovanje (za instrumente: klavir, violina, gitara, harmonika i flauta) za učenike mlađe od devet godina života.
  • četvorogodišnje muzičko obrazovanje (klarinet) za učenike mlađe od jedanaest godina života.
  • dvogodišnje muzičko obrazovanje (solo pevanje) za učenike starije od četrnaest godina

(U prvi razred može da se upiše i učenik stariji od navednog uzrasta ako na prijemnom ispitu pokaže izuzetne muzičke sposobnosti.)
► Roditelji na sajtu škole ili u sekretarijatu Škole preuzimaju obrazac prijave za polaganje prijemnog ispita, predaju u sekretarijatu popunjeni obrazac i dobijaju redosled polaganja ispita (broj).

Prijava za prijemni, maj 2012                             Prijava za prijemni – Solo pevanje

Upis učenika obavlja se po Proceduri koju možete pročitati klikom na link.