P R I J E M N I I S P I T I

ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED I PRIPREMNI RAZRED ŠKOLSKE 2014/2015. GODINU ODRŽAĆE SE:

– 24.05.2014. (PRIJAVE SE PRIMAJU ZAKLjUČNO SA 22.05.2014. DO 14.00 SATI)

– 31.05.2014. (PRIJAVE SE PRIMAJU ZAKLjUČNO SA 29.05.2014. DO 14.00 SATI)

– 7.06.2014. (PRIJAVE SE PRIMAJU ZAKLjUČNO SA 5.06.2014. DO 14.00 SATI)

PRIJEMNI ISPITI ODRŽAVAJU SE:

– U SEDIŠTU ŠKOLE U SENjAČKOJ ULICI 31

– U IZDVOJENOM ŠKOLSKOM ODELjENjU U ULICI BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12.

PRIJEMNI ISPITI POČINjU U 10.00 SATI, A RASPORED ĆE BITI OBJAVLjEN JEDAN DAN PRE POLAGANjA ISPITA.

Najbitnije informacije u vezi sa prijemnim ispitom:

PRIJEMNI 2014.docx

prijavni list:

prijava prijemni 2014.docx