Семинар ће се одржати у свечаној сали МШ Др. Војислав Вучковић, Кондина бр. 6, у Београду, 13. 14. и 15. маја 2012. године у периоду од 10 до16 часова.

Цена семинара је 6000 дин. и може се уплатити на жиро рачун школе са назнаком за семинар:

840-1589666-38
МШ Др.Војислав Вучковић
Кондина бр.6, 11000 Београд

Пријаве као и доказ о уплати можете послати на адресу школе: Мш Др.Војислав Вучковић, Кондина бр.6, 11000 Београд са назнаком за семинар или на е-маил координатора проф. Данијеле Бајић: danijelabajic@yahoo.de, до 08.05.2012.год

Теме:

Композитори који ће се обрађивати су: Нодо, Отетер, Блаве, Вивалди. Посебна пажња ћесе посветити улози француског барока на развој литературе за флауту у периоду Фридриха Великог у делима Кванца и Ц.Ф.Е.Баха.

Третирање облика, хармоније, тоналитета.
Осврт на француску школу барока.
Упознавање са оригиналним инструментима.
Третирање мелодијске линије и формирање фраза.
Рад на орнаментима у односу на мелодијску линију.
Препорука стручне литературе
Интерактивни рад са колегама

Комплетан нотни материјал полазницима сминара ће бити доступан у електронској форми након пријаве.

За сва додатна питања можете се обратити:
Координатору и аутору семинара
проф. Данијели Бајић
тел: 063 109 1973