Seminar će se održati u svečanoj sali MŠ Dr. Vojislav Vučković, Kondina br. 6, u Beogradu, 13. 14. i 15. maja 2012. godine u periodu od 10 do16 časova.

Cena seminara je 6000 din. i može se uplatiti na žiro račun škole sa naznakom za seminar:

840-1589666-38
MŠ Dr.Vojislav Vučković
Kondina br.6, 11000 Beograd

Prijave kao i dokaz o uplati možete poslati na adresu škole: Mš Dr.Vojislav Vučković, Kondina br.6, 11000 Beograd sa naznakom za seminar ili na e-mail koordinatora prof. Danijele Bajić: danijelabajic@yahoo.de, do 08.05.2012.god

Teme:

Kompozitori koji će se obrađivati su: Nodo, Oteter, Blave, Vivaldi. Posebna pažnja ćese posvetiti ulozi francuskog baroka na razvoj literature za flautu u periodu Fridriha Velikog u delima Kvanca i C.F.E.Baha.

Tretiranje oblika, harmonije, tonaliteta.
Osvrt na francusku školu baroka.
Upoznavanje sa originalnim instrumentima.
Tretiranje melodijske linije i formiranje fraza.
Rad na ornamentima u odnosu na melodijsku liniju.
Preporuka stručne literature
Interaktivni rad sa kolegama

Kompletan notni materijal polaznicima sminara će biti dostupan u elektronskoj formi nakon prijave.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti:
Koordinatoru i autoru seminara
prof. Danijeli Bajić
tel: 063 109 1973