22. april

SMŠ “Isidor Bajić”, 9-19h
takmičenje “Jovan Jovičić”
seminari / graditelji gitara

Gradska kuća, 20h
koncert

Marko Sarić
Edin Karamazov

23. april

SMŠ “Isidor Bajić”, 9-19h
takmičenje “Jovan Jovičić”
seminari / graditelji gitara
18h Mala sala
Predavanje “Uvod u improvizaciju
kroz lestvice i akorde”, prof. Igor Motl

Gradska kuća, 20h
koncert

Nikola ĐORĐEVIĆ / G-String DUO
Pobednici takmičenja