Slobomir P Univerzitet obaveštava sve zainteresovane da će mr Marija Dinov u sredu, 24. oktobra, u sali Akademije umetnosti u Slobomiru, sa početkom u 14h, održati predavanje na temu „Osobenosti muzičkog jezika u klavirskim delima Kloda Debisija“.