Obaveštavaju se svi učenici osnovnih i srednjih muzičkih škola u Kosovskom pomoravlju da će se u periodu od 20.2. do 2.3.2012. godine vršiti prijavljivanje zainteresovanih kandidata za članove KUD pri MŠ Stevan Hristić, Gnjilane – Stanišor.