Tokom sledeće nedelje, od 26. do 30. marta, profesor Marinković održaće Master class za orkestar u sali Prve Kragujevačke gimazije u Kragujevcu. Profesor Marinković nastupiće kao dirigent novoosnovanog ansambla koji će postati deo United Strings of Europe kao dirigent orkestra i solista u Paganinijevom koncertu No1D dur.
Molimo Vas da ovu informaciju prosledite kroz Vaš medij i, ukoliko je moguće, napravite prilog i gostovanje u Vašem programu.
Unapred zahvalna,
Ljiljana Stepanović
Predsednik Asocijacije Gudača Srbije
Predsednik PAP Fonda za mlade sa posebnim potrebama
062 80 44 784