Talenat se opisuje kao superiorno ovladavanje određenim veštinama i znanjima do nivoa koji dete izdvaja od svojih vršnjaka. Čim primetite da Vaše dete pokazuje sklonosti i interes prema nekoj oblasti, neophodno je da ga podržite i podstaknete njegov razvoj. Već u trećoj godini mališani pokazuju šta vole i umeju da rade. Ako se talenat kod dece ne podrži, on ne mora da se izgubi, ali se neće razviti na pravilan način.
ZA DECU NAJMLAĐEG UZRASTA U NAŠOJ ŠKOLI JE ORGANIZOVAN VID UČENJA MUZIKE KROZ MUZIČKO ZABAVIŠTE.
Cilj nastave muzičkog zabavišta je produbljivanje interesovanja i ljubavi prema muzici. Razvijanje osnovnih muzičkih sposobnosti odnosno razvijanje sluha, ritma, muzičke memorije i motorike uz obradu dečijih pesmica korišćenjem Orfovog instrumentarija i udaraljki iz Removog programa. Upoznavanje sa muzičkim instrumentima, slušanje vokalne, instrumentalne i simfonijske muzike. Nastava se odvija dva puta nedeljno po 45 minuta.