Novi program Musicorna za decu od 5 do 7 godina:

-Buđenje kreativnih potencijala kod dece
-Stimulacija psihofizičkih sposobnosti kroz muzičke aktivnosti
-Muzika kao motivacioni element u podsticanju samopouzdanja

ul. Učitelj Tasina 2/2, 18000 Niš