Seminar  je organizovan od strane UMBPS, pod brojem 392, obavezan.

Seminar će biti održan u Muzičkoj školi Davorin Jenko, u Beogradu, ulica Gočka 40, u toku 11. i 12. novembra 2011. godine. Vreme održavanja seminara je od 9 do 19 časova, prvog i od 9 do 18.30 časova drugog dana.  

Predavači na seminaru  su Slavica Smiljanić Marković i Ljiljana Antonijević.

Prijave za učešće se šalju na UMBPS do 01.11.2011. godine, a uplata kotizacije u iznosu od 3.500,00 dinara po polazniku (2.800,00 dinara za članove Udruženja), vrši se na račun br. 355-1006914-63, sa naznakom – za seminar.

http://www.umbps.org.rs/