Prijave slati na adresu organizatora:
OMŠ “Vladimir Đorđević“ Jagodina
Boška Buhe 4, 35000 Jagodina
Tel/fah: +38135245915
E-mail: vladidjor@gmail.com
Kontakt telefoni: Irena Vasiljević 069/1051510  i Dušan Jovičić 062/797122