Пријаве слати на адресу организатора:
ОМШ “Владимир Ђорђевић“ Јагодина
Бошка Бухе 4, 35000 Јагодина
Тел/фах: +38135245915
E-mail: vladidjor@gmail.com
Контакт телефони: Ирена Васиљевић 069/1051510  и Душан Јовичић 062/797122