Obzirom da dobijamo pitanja o radnom vremenu u vezi sa nestašicom vode, obaveštavamo sve zainteresovane da „Melodium“ redovno radi, kao što će raditi i u slučaju eventualnih vremenskih nepogoda.