Detalje konkursa za odobravanje programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2012./2013. godinu možete preuzeti sa sajta ZBBŠS, sa linka http://www.zuov.gov.rs ili sa sajta Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, sa linka http://www.zmbss.org/srl/novosti.php?id=38