Не верујете?

Ево шта пише у “Просветном гласнику” од 27. октобра 2011:

…..”За реализацију садржаја програма прво и основно је обезбедити

нормалне

услове за рад: опремљен кабинет (или специјализована учионица), са клавиром (или другим основним инструментом) и квалитетним аудиовизуелним средствима:

(грамофон, касетофон, дијапројектор итд.) – плоче, касете, дијафилмове,

књиге, слике и уџбеник (види поглавље о наставним средствима и кабинету). Савремена школа условљава осетљиву и скупоцену опрему која

НЕ СМЕ да се стално преноси из учионице у учионицу и тако уништава.

Савремена настава захтева од наставника да сва потребна средства припреми пре часа за употребу.”

Уколико вас овим нисмо убедили, овде преузмите измене програма за музичку културу: