Ne verujete?

Evo šta piše u “Prosvetnom glasniku” od 27. oktobra 2011:

…..”Za realizaciju sadržaja programa prvo i osnovno je obezbediti

normalne

uslove za rad: opremljen kabinet (ili specijalizovana učionica), sa klavirom (ili drugim osnovnim instrumentom) i kvalitetnim audiovizuelnim sredstvima:

(gramofon, kasetofon, dijaprojektor itd.) – ploče, kasete, dijafilmove,

knjige, slike i udžbenik (vidi poglavlje o nastavnim sredstvima i kabinetu). Savremena škola uslovljava osetljivu i skupocenu opremu koja

NE SME da se stalno prenosi iz učionice u učionicu i tako uništava.

Savremena nastava zahteva od nastavnika da sva potrebna sredstva pripremi pre časa za upotrebu.”

Ukoliko vas ovim nismo ubedili, ovde preuzmite izmene programa za muzičku kulturu: