Prva edukativna radionica za zaštitu pevanja uz gusle u našoj zemlji počela je danas, 1. novembra 2014. godine u našoj skoli.
Predavaci:
dr Danka Lajić Mihajlović, etnomuzikolog – Muzikološki institut SANU
Boško Vujačić, guslar