Sreda, 1.2.2012. u 19h – Interni čas klavirskog odseka   

Petak, 3.2.2012. u 19h – Interni čas klavirskog odseka   

Ponedeljak, 6.2.2012. u 19h – Interni čas odseka za gitaru   

Sreda, 8.2.2012. u 18h – Interni čas odseka harmonike   

Sreda, 8.2.2012. u 19h – Interni čas gudačkog odseka    

Četvrtak, 9.2.2012. u 19h – Interni čas duvačkog odseka   

Ponedeljak, 13.2.2012. u 19h – Interni čas gudačkog odseka    

Utorak, 14.2.2012. u 17.30h – Interni čas gudačkog odseka    

Utorak, 14.2.2012. u 19h – Javni čas odseka za gitaru   

Četvrtak, 16.2.2012. u 18h – Interni čas odseka harmonike   

Četvrtak, 16.2.2012. u 19h – Interni čas duvačkog odseka    

Petak, 17.2.2012. u 19h – Interni čas odseka za solo pevanje   

Subota, 18.2.2012. u 18h – Interni čas odseka za solo pevanje   

Ponedeljak, 20.2.2012. u 19h – Interni čas klavirskog odseka   

Utorak, 21.2.2012. u 17.30h – Javni čas gudačkog odseka   

Utorak, 21.2.2012. u 19h – Interni čas klavirskog odseka   

Sreda, 22.2.2012. u 19h – Interni čas klavirskog odseka   

Četvrtak, 23.2.2012. u 19h – Javni čas duvačkog odseka   

Petak, 24.2.2012. u 18h – Interni čas odseka harmonike   

Petak, 24.2.2012. u 19h – Javni čas klavirskog odseka   

Subota, 25.2.2012. u 18h – Interni čas odseka za solo pevanje