• Sreda, 15. 05 u 18:00 Interni čas pevača   
 • Sreda, 15.05. u 19:00 Interni čas gudača   
 • Četvrtak, 16.05. u 19:00 Interni čas klavira   
 • Petak, 17.05. u 18:00 Interni čas klavira   
 • Petak, 17.05. u 19:00 Interni čas harmonike    
 • Subota, 18.05. u 19:00 Interni čas klavira    
 • Nedelja, 19.05. NASTUP HORA OMŠ U ŠAPCU   
 • Ponedeljak, 20.05. u 17:00 Interni čas pevača   
 • Ponedeljak, 20.05. u 18:00 Javni čas gitare   
 • Ponedeljak, 20.05. u 19:00 Interni čas harmonike   
 • Utorak, 21.05. u 18:00 Interni čas pevača   
 • Utorak, 21.05. u 19:00 Interni čas gudača   
 • Sreda, 22.05. u 18:00 Interni čas duvača   
 • Sreda, 22.05. u 19:00 Interni čas gudača   
 • Četvrtak, 23.05. u 19:00 Interni čas gudača   
 • Subota, 25.05. u 17:00 MAJSKI SUSRETI PEVAČA   
 • Utorak, 28.05. u 18:00 Interni čas gudača   
 • Utorak, 28.05. u 19:00 Interni čas klavira   
 • Sreda, 29.05. u 18:00 Interni čas harmonike   
 • Sreda, 29.05. u 19:00 Interni čas klavira   
 • Četvrtak, 30.05. u 19:00 Interni čas klavira   
 • Petak, 31.05. u 19:00 Javni čas klavira