• Субота, 16.3. 15-19 ч. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ГУДАЧИ    
 • Уторак, 19.3. 18 ч. Интерни час одељења „В. Рамадановић“    
 • Уторак, 19.3. 19 ч. Интерни час гудача   
 • Четвртак, 21.3. 19 ч. Интерни час гудача   
 • Петак, 22.3. 18 ч. Јавни час гитара   
 • Петак, 22.3. 19 ч. Интерни час гудача    
 • Субота, 23.3. 17 ч. Интерни час дувача    
 • Субота, 23.3. 19 ч. Интерни час клавира    
 • Понедељак, 25.3. 18 ч. Интерни певача    
 • Понедељак, 25.3. 19 ч. Интерни час клавира    
 • Уторак, 26.3. 17 ч. Интерни час певача    
 • Уторак, 26.3. 18 ч. Интерни час клавира    
 • Уторак, 26.3. 19 ч. Јавни час гудача    
 • Среда, 27.3. 17 ч. Интерни час хармонике    
 • Среда, 27.3. 18 ч. Јавни час дувача    
 • Среда, 27.3. 19 ч. Јавни час клавира    
 • Четвртак, 28.3. 19 ч. Јавни час 2. смене    
 • Петак, 29.3. 19 ч. Јавни час 1. смене    
 • Субота, 30.3. 19 ч. Јавни час 3. смене