• Понедељак, 17.11. – 18 ч. – Интерни час гудача  
 • Понедељак, 17.11. – 19 ч. – Интерни час дувача  
 • Уторак, 18.11. – 19 ч. – Интерни час гудача  
 • Среда, 19.11. – 18 ч. – Интерни час гудача  
 • Среда, 19.11. – 19 ч. – Инерни час-камерни састави  
 • Четвртак, 20.11. – 19 ч. – Интерни час клавира  
 • Петак, 21.11. – 19 ч. – Интерни час клавира  
 • Субота, 22.11. – 18 ч. – Интерни час клавира   
 • Понедељак, 24.11. – 18 ч. – Интерни час гитаре  
 • Понедељак, 24.11. – 19 ч. – Интерни час дувача  
 • Уторак, 25.11. – 17 ч. – Интерни „В.Рамадановић“  
 • Уторак, 25.11. – 18 ч. – Интерни час хармонике  
 • Уторак, 25.11. – 19 ч. – Јавни час клавира  
 • Среда, 26.11. – 19 ч. – Јавни час 3. смене  
 • Четвртак, 27.11. – 19 ч. – Јавни час 2. смене  
 • Петак, 28.11. – 18 ч. – Интерни час дувача  
 • Петак, 28.11. – 19 ч. – Јавни час 1. смене  
 • Субота, 29.11. – 19 ч. – Јавни час хармонике