• Среда, 22.1. 19 ч. Интерни час клавира  
  • Четвртак, 23.1. 19 ч. Интерни час клавира  
  • Петак, 24.1. 19 ч. Интерни час клавира  
  • Недеља, 26.1. 18 ч. Свечана прослава школске славе „Свети Сава“  
  • Уторак, 28.1. 18 ч. Интерни час дувача   
  • Среда, 29.1. 18 ч. Интерни час гудача  
  • Среда, 29.1. 19 ч. Интерни час певача   
  • Четвртак, 30.1. 18 ч. Интерни час гудача  
  • Четвртак, 30.1. 19 ч. Интерни час певача   
  • Петак, 31. 1. 18 ч. Интерни час гудача