ugljevik

PROPOZICIJE ZA TAKMIČENjE U OKVIRU IX MEĐUNARODNOG FESTIVALA „DANI HARMONIKE”

21.IV – 24.IV 2017.

Takmičenje po kategorijama će se održati od 21. IV do 24. IV 2017. u Ugljeviku.

Rok za prijavljivanje učešća na takmičenju je 01.IV 2017.

-SOLISTI-

Predkategorija

Učesnici rođeni 2008. godine i mlađi.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 3 minuta (najmanje dve kompozicije različitog karaktera).

Kotizacija: 50 KM (25 eura)

Nagradni fond: 300 KM (150 eura)

Nastavnik :200 KM (100 eura)
Takmičari :100 KM (50 eura )
(Dva takmičara sa najviše osvojenih poena dijele novčanu nagradu)

I kategorija

Učenici I i II razreda O.M.Š. ili takmičari rođeni 2006. god. i mlađi.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 5 minuta (najmanje dve kompozicije različitog karaktera).

Kotizacija: 50 KM (25 eura)

Nagradni fond: 330 KM (165 eura)

Nastavnik : 200 KM (100 eura)
Takmičari : 130 KM (65 eura )
(Dva takmičara sa najviše osvojenih poena dijele novčanu nagradu)

II kategorija

Učenici III i IV razreda O.M.Š. ili takmičari rođeni 2004. god. i mlađi

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 8 minuta (najmanje dve kompozicije različitog karaktera).

Kotizacija: 50 KM (25 eura)

Nagradni fond: 360 KM (180 eura)

Nastavnik : 200 KM (100 eura )
Takmičari: 160 KM (80 eura)
(Dva takmičara sa najviše osvojenih poena đele novčanu nagradu)

III kategorija

Učenici V i VI razreda O.M.Š. ili takmičari rođeni 2002. god. i mlađi.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 10 minuta (najmanje dve kompozicije različitog karaktera).

Kotizacija: 50 KM (25 eura)

Nagradni fond: 360 KM (180 eura)

Nastavnik :200 KM (100 eura)
Takmičari:160 KM (80 eura)
(Dva takmičara sa najviše osvojenih poena dijele novčanu nagradu)

IV kategorija

Učenici I i II razreda S.M.Š. ili takmičari rođeni 2000. god. i mlađi

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 15 minuta (najmanje dve kompozicije različitog karaktera).

Kotizacija: 50 KM (25 eura)

Nagradni fond: 400 KM (200 eura)

Nastavnik: 200 KM (100 eura)
Takmičari: 200 KM (100 eura)
(Dva takmičara sa najviše osvojenih poena dijele novčanu nagradu)

V Kategorija

Učenici III i IV razreda S.M.Š. ili takmičari rođeni 1998. god. i mlađi.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 20 minuta (najmanje dve kompozicije različitog karaktera).

Kotizacija: 50 KM (25 eura)

Nagradni fond: 420 KM (210 eura)

Nastavnik: 200 KM (100 eura)
Takmičari: 220 KM (110 eura )
(Dva takmičara sa najviše osvojenih poena dijele novčanu nagradu)

VI Kategorija

Takmičari rođeni 1997. godine i stariji.

Program u trajanju do 30 minuta.

Kompozicija nastala do 1800 godine
Program po slobodnom izboru
*U okviru programa najmanje jedna kompozicija mora biti originalno pisana za harmoniku.

Kotizacija: 60 KM (30 eura)

Nagradni fond: 600 KM (300 eura)

Pobjednik osvaja novčanu nagradu
Novčana nagrada se isplaćuje ukoliko u kategoriji nastupi više od 12 takmičara.

*U disciplini solista,novčana nagrada se isplaćuje ukoliko u jednoj kategoriji nastupi više od 10 takmičara, osim u kategoriji VI gđe je potrebno da nastupi više od 12 takmičara.

– kamerni sastavi-

U kamernim sastavima ne može nastupiti više od devet (9) izvođača. U sastavu mogu biti harmonike ili ansambli u kojima je najmanje jedan instrument harmonika.

I kategorija

Učenici I-III razreda O.M.Š.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 7 minuta (najmanje dve kompozicije različitog karaktera).

Kotizacija: Duo:50 KM(25 eura)

Trio: 60 KM (30 eura)

Kvartet: 80 KM (40 eura)

Kvintet :100 KM (50 eura)

Sastav od 6-9 članova 120 KM (60 eura)

Nagradni fond: 400 KM (200 eura)

Nastavnik : 200 KM (100 eura)
Prvoplasirani kamerni sastav:200 KM (100 eura)

II kategorija

Učenici IV –VI razreda O.M.Š.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 10 minuta (najmanje dve kompozicije različitog karaktera).

Kotizacija: Duo:50 KM(25 eura)

Trio: 60 KM (30 eura)

Kvartet: 80 KM (40 eura)

Kvintet:100 KM (50 eura)

Sastav od 6-9 članova 120 KM (60 eura)

Nagradni fond: 440 KM (220 eura)

Nastavnik: 200KM(100 eura)
Prvoplasirani kamerni sastav: 240 KM (120 eura)

III kategorija

Učenici S.M.Š.

Kotizacije: Duo:50 KM (25 eura)

Trio: 60 KM (30 eura)

Kvartet: 80 KM (40 eura)

Kvintet: 100 KM (50 eura)

Sastav od 6-9 članova 120 KM (60 eura)

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 15 minuta

(najmanje dve kompozicije različitog karaktera).

Nagradni fond 550 KM(275 eura)

Nastavnik: 200 KM (100 eura)
Prvoplasirani kamerni sastav: 350 KM (175 eura)
IV Kategorija

Studenti i stariji

Kotizacije: Duo:50 KM (25 eura)

Trio: 60 KM (30 eura)

Kvartet: 80 KM (40 eura)

Kvintet: 100 KM (50 eura)

Sastav od 6-9 članova 120 KM (60 eura)

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 20 minuta (najmanje dve kompozicije različitog karaktera).

Nagradni fond: 400 KM (200 eura)

Nagradu dobija prvoplasirani kamerni sastav
*U disciplini kamerni sastavi, novčana nagrada se isplaćuje ukoliko u jednoj kategoriji nastupi najmanje 10 kamernih sastava.

-orkestri harmonika-

I Kategorija

Učenici O.M.Š.

Kotizacija: 200 KM (100 eura)

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 15 minuta (najmanje dve kompozicije različitog karaktera).

II Kategorija

Učenici S.M.Š.

Kotizacija: 200 KM (100 eura)

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 20 minuta (najmanje dve kompozicije različitog karaktera).