Nikola Aleksic – flauta
Djak generacije Osnovne muzicke skole!
Mihajlo Bijorac – saksofon
Djak generacije srednje muzicke skole!
Njihovi profesori i korepetitori!