П Р И Ј А В Е И И Н Ф О Р М А Ц И Ј Е

ТАКМИЧЕЊЕ „НИКОЛА ЦВЕЈИЋ“
25. и 26. НОВЕМБАР 2016.

1. Такмичење се одвија у Основној школи “Душан Јерковић“ у Руми, улица Главна бр. 69.

2. Рок за пријављивање: 14. новембар 2016. године.

3. Кандидати су дужни да поднесу следећа документа:
– попуњен пријавни лист и фотографију,
– копију извода из матичне књиге рођених ,
– пријаве обавезно попунити штампаним словима са пуним именом композитора и називом композиције,
– препоруку професора за кандидате који нису ученици музичких школа или ФМУ,

4. Кандидат је дужан да уплати котизацију у износу од 4.000,00 динара (50 ЕУРА за странце) на рачун фонда „НИкола и
Марица Цвејић “.

840-2150760-94

5. Пријаве ( попуњене штампаним словима ), документа и доказ о уплаћеној котизацији послати на адресу:

Музичка школа “Теодор Тоша Андрејевић“
ул. ЈНА 140, 22400 Рума
тел/факс: 022/ 474-042

6. Такмичари сами сносе трошкове боравка у Руми.

7. Свечани концерт победника и додела диплома и награда одржаће се последњег дана такмичења.

8. Мејл за информације:
см.музскола@мтс.рс

хттп://www.николацвејиц.рс
хттп://www.музицкасколарума.еду.рс

ОМШ “Теодор Тоша Андрејевић“, Рума
022 474 042, 060 4322 630

Председник Фонда и Такмичења

“Никола Цвејић“ Георги Минов

063 209 554
Уколико желите да пронађете смештај у Руми, можете погледати наше препоруке:
– У центру града: Хотел „Парк“ 4*, Вила „Хит“
– На 2км удаљености од центра града: Хотел „Борковац“ 2*, Ресторан „Вулин“

nikolacvejic