FLAUTA A kategorija

JOVANA DUGONJIĆ – I nagrada (95 bodova)

Klasa: Milana Stanić

Kl. saradnja: Nadežda Pajić

 

FLAUTA C kategorija

IVANA SLAVNIĆ – I nagrada (94 boda)

Klasa: Milana Stanić

Kl. saradnja: Nadežda Pajić

 

MARIJANA DRINIĆ – I nagrada (92 boda)

Klasa: Milana Stanić

Kl. saradnja: Nadežda Pajić

 

Čestitamo učenicima, profesoru i korepetitoru na postignutom uspehu!