Sa završnog koncerta Etnomuzikološkog odseka, 4.6.2012. godine.