Sa završnog koncerta Etnomuzikološkog odseka, 4. juna u Kraljevu.