Sav prihod od koncerta namenjen je Tamari Miković radi rehabilitacije i daljeg lečenja!