Udruženje „Žene u Muzici“ Kragujevac, osnovano 17. juna 2003.g., koje je član Počasnog komiteta Fondacije Adkins Chiti: DONNE IN MUSICA, Fiuggi- Roma iz Italije, koja je Član Internacionalnog Saveta za Muziku, UNESKO, fondacije koja uključuje 116 organizacija ove vrste iz celog sveta, čije su aktivnosti bazirane na dokumentu UNESKO– a  pod nazivom: „Pravo umetnika i Konačni dokument“, prihvaćen u Stokholmu 1998. g. na Svetskoj multivladinoj konferenciji o kulturnoj politici za razvoj, sa osnovnim ciljem afirmacija muzike žena- kompozitora, na osnovu dokumenta Deklaracija Udruženja „Žene u Muzici„ Kragujevac, septembar 2003. g., koje je učesnik  projekata Fondacije i UNESKO-a: Education and Culture DG Culture Programme,  i Women In Music Uniting Strategies for Talent (WIMUST), podržanih od Evropskog Parlamenta u Briselu od 2000.g.,
proglašava donatorski:

X  FESTIVAL  ŽENE u MUZICI  kroz :

1. XI Internacionalno takmičenje   „DONNE IN MUSICA 2013„ za discipline: Klarinet (A), Kamerna muzika (B), Klavir (C), Kompozicija (D).
2. LUX  ARTIS  KONCERTI :
I – mladih izvođača u projektu Mladi za pravdu i mir i
II- muzičkih umetnika,
3.    WIMIS – ŽENE u MUZICI INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM (WIMIS – WOMEN IN MUSIC INTERNATIONAL SYMPOSIUM)

3 koraka do takmičenja

1. Popuni formular
2. Uplati kotizaciju
3. Pošalji dokaz o uplati

Informacije i prijava za takmičenje u sekciji kompozicija

Informacije i prijava za takmičenje u sekciji klavir, klarinet ili kamerna muzika